Tal dia com avui, 31 d’octubre de 1633, Serrallonga fou capturat a Santa Coloma de Farners

Joan_Sala_i_Ferrer,_SerrallongaTal dia com avui, Joan Sala i Ferrer, més conegut com a Serrallonga, fou capturat al mas Agustí de Sta. Coloma de Farners (camí de Castanyet). La vigília de tots sants de 1633 Serrallonga i Joana Massissa (companya del bandoler, en aquells moments embarassada) estaven refugiats al mas de la vídua Agustina, un mas on sempre se’ls havia acollit i fins hi tot un fill de l’Agustina havia estat membre de la quadrilla d’en Serrallonga.

Part de la confessió de Joana Massissa, sota amenaça de matar-li el seu fill un cop nasqués, i després a ella durant el procés i tortura a Serrallonga:

“…Por la noche Serrallonga y yo nos fuimos á casa de la Viuda Agustina, de Santa Coloma de Farnés, y llamó á la puerta, y viendo que era Serrallonga diccha viuda y sus dos hijos bajaron á abrir la puerta, y Serrallonga entró, y yo me quedé afuera, y al cabo de poco rato la Agustina salió con una hija suya y nos dió de comer, despues de lo cual madre é hija nos acompañaron al bosque y nos enseñaron una cabaña que habia, en donde hasta el dia de Todos los Santos estuvimos, trayéndonos de comer dicha viuda. [...] En casa de dicha Agustina hemos estado Serrallonga y yo muchísimas veces, y allí comíamos, y el hijo mayor nos ha acompañado con frecuencia, y en una ocasión vino con nosotros y con José Poll de Aiguafreda, y los cuatro fuimos á la Mata de Laderu.”.

La captura d’en Serrallonga segons el seu fill, mossèn Antoni Serrallonga:

“Segons m’a dit Llorenç Tallades, lo quondam mon pare Joan Sala, àlias Serrallonga, pagès de assí de Querós, a la vigília de Tots Sants del any 1633, en Santa Coloma de Farnés fonch pres a trahisió per Pere Pau Maymir, y per an Jufré, y an Manyá, y lo hareu Agustí, tots quatre de Santa Coloma de Farnés. –Lo predit fonch la vigília y dejuny de Tots Sants a 31 de octubre de 1633, y morí ab un suplici en Barcelona a 8 de janer del any 1634.” .

Semblaria ser que l’hereu Agustí va delatar en Serrallonga, o el sometent va descobrir que s’amagava al mas Agustí, allà fou agafat desprevingut i capturat.

Serrallonga fou traslladat a la presó reial de Barcelona el 7 de novembre, on se’l va torturar i interrogar, també foren torturats i interrogats Joana Massissa i membres de la quadrilla del bandoler. Cap al final del procés, un cop feta la amenaça de matar el seu fill, Joana Massissa cedeix a l’interrogatori i delata els masos de Sta. Coloma de Farners, la majoria de Castanyet. Després de gairebé dos mesos de tortures i interrogatoris Serrallonga fou executat el 8 de gener de 1634. Al procés, tortura i execució d’en Serrallonga i va intervenir l’agutzil reial Miquel Joan de Montrodon, a qui els vilatans de Sta. Coloma de Farners cremarien viu en un hostal a l’inici de la revolta dels Segadors.

“Fou sentenciat a ésser açotat públicament pels llochs acostumats, a perdre les orelles, a ésser atenallat ab foch tot conduhint-lo en un carretó al lloch del suplici a hont havia d’esser degollat, a ésser esquarterat son cos, a la restitució de les coses robades, liquidació reservada y a ésser atormentat avans de l’execució, a fi de que digués la veritat y descobrís tots els companys, fautors y valedors que havía tingut”. (mossèn Ramon Corbella).